Rasmus Fink Lorentzen
| Hjem | Tekster | Ph.d. | Oplæg/slides | Undervisning | Forskning | Musik | CV | Kontakt | Links |

CV

CV’et her trænger til at blive opdateret:/ Du kan findet mit opdaterede CV på min LinkedIn-profil: https://www.linkedin.com/in/rasmus-fink-lorentzen-a808162a/

 

Faglig specialisering:                                              

 

Fagdidaktik, kompetencer i dansk, it og multimodale tekster, litteratur- og medieundervisning

 

 

 

Ansættelser:   

 

2012:

Programkoordinator i CELM - Videncenter for E-læring og Medier, programmet It og Mediebåret Læring,

Konsulent for Odder Kommune om iPads og it-didaktik

 

Videnmedarbejder ved Videncenter for Didaktik under programmet Danskfagets didaktik

 

2011:

 

Videnmedarbejder i 4.10-konsortiet. Tre-årigt projekt som følger udviklingen af it og læringsmiljø på Sølystskolen i Aarhus

 

                            

2007:                  

 

Underviser i dansk ved Læreruddannelsen i Aarhus, VIA UC. Lektorgodkendt marts 2010

 

 

2002– 2007:     

 

Folkeskolelærer på Læssøesgades Skole, Aarhus. Lærer samt medlem af skolens forretningsudvalg, formand for danskudvalget og teamkoordinator

 

 

Projektansættelser:

 

 

2011-                 

 

It og læringsmiljø, Videnmedarbejder ved Professionsløftskolen Sølystskolen i Aarhus

 

 

2011 -                                             

 

iPads i undervisningen, Medlem af task-force i Odder Kommune, følger og evaluerer projektet.

 

 

Uddannelse:

 

 

2004– 2006:     

 

Cand. pæd. i didaktik med særligt henblik på dansk, DPU.

Speciale: "Kompetenceudvikling i møde med det fiktive", afhandlingen rummer en fænomenologisk undersøgelse af mulighederne for at tilrettelægge undervisningen i dansk så eleverne udvikler en række relevante kompetencer.

 

 

1998– 2002:     

 

Læreruddannelse (professionsbachelor) ved Århus Dag-og Aftenseminarium Linjefag og bacheloropgave i dansk

 

 

Udviklingsarbejde:

 

 

2008– 2009:     

 

Kompetenceudvikling og nye kulturformer med bud på nye arbejdsformer indenfor æstetik, medie- og kommunikationspædagogik i det senmoderne, Læreruddannelsen i Aarhus

 

 

2010– 2012:

 

Litteraturpædagogik og nye medier, et udviklingsarbejde på N. Kochs Skole i Aarhus og Læreruddannelsen i Aarhus

 

 

 

Faglige netværk:

2010:

It og undervisning uformel netværksgruppe på DPU

 

Faglige aktiviteter:

2010:

Multimodalitet i danskfaget, oplæg på DPU

 

2010:

It-didaktik og kompetenceudvikling, foredrag s.m. Jeppe Bundsgaard ved Dansklærerforeningens jubilæumsmøde i Odense

 

2009: 

Kompetencer i dansk, seminar på DPU s.m. bogens øvrige forfattere

 

Publikationer:

2012:

Elevers litteraturfortolkning omsat til multimodale udtryk - en undersøgelse af en 7. klasses arbejde med it og æstetik. Afsluttende rapport juni 2012 s.m. Agger, A, Dolmer, G., Læreruddannelsen i Aarhus. Tilgængelig her http://www.rasmus-fink-lorentzen.dk/main/udviklingsarbejde/litteraturp_dagogikognyemedier2010/index.php  

2011:

”Faktiske tekster på nettet” in: Asmussen, J. (red.): Faktiske Tekster, 2. udgave, Hans Reitzels Forlag                                      

”Genrefornyelse i ungdomslitteraturen – Kompetencer og multimodale tekster” in: Henkel, A.G. et al.: Stjernebilleder 3, København: Dansklærerforeningens Forlag

"Virkelighedsflugt og masser af sex” in: Henkel, A.G. et al.: Stjernebilleder 3, København: Dansklærerforeningens Forlag              

Litteraturpædagogik og nye medier, s.m. Agger, A., Dolmer, G., Læreruddannelsen i Aarhus. Tilgængelig på http://www.rasmus-fink-lorentzen.dk/main/udviklingsarbejde/index.php  

 

2010:                                               

Kompetenceudvikling og nye kulturformer s.m. Agger, A., Rønsbo, V.N., Læreruddannelsen i Aarhus tilgængelig på www.kultur-tekst-didaktik.dk

 

2009:                                               

”Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive” in: Bundsgaard, J. et al.: Kompetencer i dansk, København: Gyldendal

 

Umlaut Songs s.m. bandet Pocket Life, PM200901

 

 

Hjemmesider:

 

www.rasmus-fink-lorentzen.dk

 

www.kompetenceridansk.dk

 

www.kultur-tekst-didaktik.dk

 

www.pocketlife.dk

 

 

 

 

 

Redigeret af Rasmus Fink Lorentzen
Webmaster: Rasmus Fink Lorentzen
Sidst opdateret: 23-08-2017
Denne sides adresse: www.rasmus-fink-lorentzen.dk/main/cv/index.php
SmartSite Publisher