Rasmus Fink Lorentzen
| Hjem | Tekster | Ph.d. | Oplæg/slides | Undervisning | Forskning | Musik | CV | Kontakt | Links |

Oplæg/slides

Her samler jeg mine ud-af-huset-aktiviteter. Hvis du har været til et oplæg med mig, sender jeg gerne mine slides til dig. Skriv til mig på ralo@viauc.dk

Dialogisk evalueringskultur og elevplaner. Oplæg i aktionslæringsnetværket i Silkeborg 9.10.18
Download ipdf-format

Digital Literacy for amerikanske studerende 4.5.18
Download iempty-formatDownload ipdf-format

Digital Dannelse i Dansk
Download iempty-formatDownload ipdf-format

Workshop sammen med Mette Engberg-Sønderskov, cand.pæd. og formidlingsmedarbejder i Syddjurs Kommune Digital dannelse er dannelse i relation til digitale teknologier. Fx fordrer internettet, at børn og unge er i stand til at forholde sig kritisk til de mange multimodale tekster, som vlogtekster og andre nye genrer, der skabes og konsumeres online. På konferencen Dansk i mange retninger 15.03.18

At være skabende og undersøgende i skolen - årgangsforelæsning om multimodalitet, VIA
Download ipdf-format

Publiceret: 30-01-2018

Publiceret: 30-11-2017

Fra ide til dataanalyse 10.10.17
Download iempty-formatDownload ipdf-format

Fra ide til dataanalyse - oplæg i VIA Læring og it om dataanalyse mit ph.d.-projekt

Ph.d.-oplæg, VIA, Aarhus 14.09.17
Download ipdf-format

Oplæg om mit ph.d.-projekt ved pædagogisk dag i VIA 4. august 2017
Download iempty-formatDownload ipdf-format

D. 24. april 2017 forsvarede jeg min ph.d.-afhandling i Aarhus. Her er slids'ne.
Download ipdf-format

Forelæsning på læreruddannelsen om kompetenceudvikling i mødet med det fiktive
Download ipdf-format

Publiceret: 17-03-2017

VIA UC 17.03.17

Kaliber i Viborg - De Store Læser-konference, jan. 2017
Download ipdf-format

Med Mike J. Taagehøj og Simon S. Fougt ved roret

Didaktisk design i dansk
Download ipdf-format

Oplæg på Dansklærernes Dag i CFU. UCC 14.03.15

Flipped i Odense
Download ipdf-format

Oplæg på konferencen Flipped Learning. Odense 20.03.15

It-didaktik og det 21. århundredes kompetencer
Download ipdf-format

Oplæg for Lærernetværket på CFU. Kolding 20.03.15

Midtvejskonference Demonstrationsskole
Download iempty-formatDownload ipdf-format

Oplæg på midtvejskonference for Demonstrationsskolerne. Fredericia 16.03.15

The Gates of Hell. Oplæg s.m. Anne Agger om det multimodale tekstbegreb i dansk v. udgivelsen af Lærerprofiler på Samfundslitteratur. Aarhus 26.08.14. Link til Prezi: http://prezi.com/abqiqypnrxyv/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

Læringsløft 2020 på AFUK
Download ipdf-format

Konferenceoplæg med Sølystskolen og Tovshøjskolen 26.05.14

Working in a design group: Developing teachers’ competencies through design-oriented research
Download ipdf-format

Paper, Designs for Learning konferencen 7.-9. maj 14, Stockholm, s.m. Marianne Georgsen.

Publiceret: 27-03-2014

Oplæg i Forskerforum s.m. Simon Skov Fougt, Odense 20.03.14

Ankomster… Foreløbige resultater for Sølystskolens udviklingsprojekt med it og digitalt læringsmiljø
Download ipdf-format

Workshopdag 04.03.14

Nye veje med it i dansk
Download ipdf-format

Slides fra konferencen 'Danskfaget i mål?' på IUP (DPU) 27.02.14

Thorkild Hanghøj_Rasmus_Fælles slides
Download iempty-formatDownload ipdf-format

Thorkilds og mine fælles slides fra konferencen 'Danskfaget i mål?' 27.04.14

Design, Data og Detaljer
Download ipdf-format

Oplæg om design og dataindsamling i skoleforskning. Besøg i programmet Digitale Didaktiske Design, VIA 05.02.14

Publiceret: 08-08-2013

Oplæg til pædagogisk dag med Jonas Breivik, Virupskolen 08.08.13

Publiceret: 14-05-2013

Publiceret: 14-05-2013

Publiceret: 19-04-2013

Slidsne er oploadet i tre dele, men skal læses samlet.

Publiceret: 19-04-2013

Publiceret: 19-04-2013

Publiceret: 04-04-2013

Publiceret: 06-03-2013

Publiceret: 14-01-2013

Publiceret: 08-01-2013

Publiceret: 13-11-2012

Publiceret: 23-10-2012

Publiceret: 24-09-2012

Publiceret: 31-05-2012

Publiceret: 06-06-2012

Publiceret: 24-09-2012

Publiceret: 20-05-2012

Publiceret: 20-02-2012

Publiceret: 01-02-2012

Publiceret: 01-02-2012

Publiceret: 26-01-2012

Publiceret: 16-01-2012

Publiceret: 20-05-2012

Publiceret: 20-05-2012

Publiceret: 20-05-2012

Publiceret: 06-10-2011

Publiceret: 12-10-2011

Publiceret: 12-10-2011

Publiceret: 12-10-2011

Publiceret: 12-10-2011

Publiceret: 12-10-2011

Publiceret: 12-10-2011

Publiceret: 12-10-2011

Redigeret af Rasmus Fink Lorentzen
Webmaster: Rasmus Fink Lorentzen
Sidst opdateret: 09-10-2018
Denne sides adresse: www.rasmus-fink-lorentzen.dk/main/foredrag/index.php
SmartSite Publisher