Rasmus Fink Lorentzen
| Hjem | Tekster | Ph.d. | Oplæg/slides | Undervisning | Forskning | Musik | CV | Kontakt | Links |
Litteraturliste Fællesfag
Video
Prezi's
Udviklingsarbejde
Interaktive assistenter
Kompetencer i dansk
Multimodale tekster
Tekstanalyse
Filmanalyse
Oplæsning
Lav en hjemmeside
iPad i Odder 2012
Dansk i indskolingen
Dansk på mellemtrinnet
Dansk i udskolingen
Kursus 2011/12
Multimodale studieprodukter
SOME

Dansk i indskolingen

Undervisningsplaner: Dansk i indskolingen

Procesdag for danskfaggrupperne i Odder Kommune 27.02.12. Fagligt boost-kursus del 2.

Skrevet af Rasmus.

 

1.Opdagende læsning, børnehaveklassen, Parkvejens Skole

 

 • Rigtig godt at eleverne skal være aktive i arbejdet med læsebevidstheden (læringssyn).
 • God idé at fastholde elevernes viden og ordforråd ved at læreren tegner mindmaps. Hvorfor ikke tegne dem direkte på iPad'en (lærerens som samtidig vises på den interaktive tavle)? Det er nemt at tegne og hurtigt at dele (sende som image (email) til eleverne) bagefter. De kvikke elever vil oven i købet kunne skrive/tegne videre på mindmappet på deres egen ipad.
 • Positivt at børnene hjælper hinanden dsv. indgår i en kollaborativ proces.
 • Hvordan kan principperne for it-didaktik inddrages? Kan det autentiske aspekt styrkes og i givet fald hvordan? Kan undervisningsdifferentiering tilgodeses bedre? Kan det kollaborative udnyttes bedre?
 • Hvilke faglige udfordringer er forbundet med at børnene skal lede efter oplysninger på nettet? Kan de afhjælpes?
 • Hvilken rolle har bogen i Book Creator i forhold til at indfri det faglige mål?
 • Peg på tre elemener i forløbet som er så godt at det skal gentages næste gang 
 • Peg på tre elementer som skal forbedres eller laves om. Hvordan kan det gøres?

 

2.Book Creator (app), børnehaveklassen, Saksild Skole

 

 • Spændende forløb: Elevernes produkter må også indgå som tegn i SMTTE. Hvad siger disse produkter om elevernes læring i forløbet fx den kritiske sans?
 • Kan de fire principper på it didaktik identificeres i opgaven og i givet fald hvor? Eleverne skal fremlægge for hinanden, men er det en autentisk kommunikationssituation for dem (hvis ikke, kan det så blive det)? Hvordan er eleverne organiseret mens de arbejder i værkstederne - udnyttes iPad'ens fleksibilitet fx til at udfordre/bryde med de traditionelle fysiske rammer eller udnytte skolens fysiske rum bedst muligt, og hvilke fordelle ulemper er der forbundet med hermed?
 • Hvordan tilgodeses undervisningsdifferentiering?
 • Hvis forløbet er afprøvet: Hvordan virkede Afrika-temaet? Kunne man give eleverne indflydelse på valg af tema næste gang, og hvilken effekt kunne det evt. have på motivation? Kunne man arbejde med flere delteamer?
 • Hvad er kriterierne for den kritiske sans i forhold til billeder de skal udvikle? Kan fornemmelsen/sansen stimuleres yderligere vha. iPad'en?
 • Peg på tre elemener i forløbet som er så godt at det skal gentages næste gang 
 • Peg på tre elementer som skal forbedres eller laves om. Hvordan kan det gøres?
   

 

 

3. Brødrene Løvehjerte, Puppet Pals (app), 0.-3.-klasse, Hundslund Skole

 

 • Det kan være en god idé at styrke selve målet for forløbet. Drama er en udtryksform, dsv. et middel til at gøre noget (udtrykke sig el. formulere en æstetisk oplevelse). På denne måde kan eleverne bearbejde deres oplevelser og fortolkninger af teksten og dermed bliver klogere på deres møde med Brødrene Løvehjerte. Prøv at arbejde med at udtrykke dette  i målsætningen...
 • Under tiltag er det lidt uklart hvori lærerens rolle består: Er det ikke læreren som skal undervise eleverne i hvordan de kan dramatisere, og hvordan de kan opøve en mundtlig fremstilling? 
 • I evalueringen skal eleverne kommentere hinandende produkter. Hvilke kriterier er der for denne respons? Kender eleverne til disse kriterier? Kriterierne bør hænge sammen med de formulerede mål for forløbet jf. ovenfor.
 • I kan arbejde med at tydeliggøre de fire principper for it: hvordan kan det autentiske komme ind? Hvordan kan det faglige styrkes? Kan organiseringsformen udnytte bedre? Hvordan tilgodeses undervisningsdifferentieringen (hvilket jo er ekstra krævende da I har meget forskellige elever)?
 • Til allersidst: hvilken rolle spiller iPad'en for opnåelsen af de faglige mål? Kunne den undværes? 
 • Idé: udfordringen synes meget at være elevrollerne (de forskellige faglige niveauer, nogle elever keder sig osv.). Måske skal eleverne have forskellige faglige roller og mål i forløbet: Fx skal de mindste måske arbejde med baggrund og fotos vha. iPad'en, mens de ældre, som har bedre skrivefærdigheder, skal lave det skriftlige arbejde med replikkerne. De skal måske lave noget andet på iPad'en? På den måde kan man måske udnytte mulighederne for faglig og pædagogiske differetiering??

 

4. Vokaltrappen, 1. klasse

 

 • Godt relevant fagligt mål.
 • Hvordan indgår den lille film i forløbet? Det er tydeligt at lærerne har haft det sjovt med at producere den:-), men hvornår skal eleverne bruge den? Skal de selv producere? Det forestiller jeg mig de skal, for det er da oplagt (hvis I har gennemført forløbet, må I have nogel elevfilm som I kan vurdere og præsentere for os andre??)
 • Hvordan optræder de fire it-didaktiske principper i forløbet? Prøv at være så konkrete som muligt.
 • Under 'tegn' er det også relevant om eleverne bliver bedre til at stave, dvs. skrive den RIGTIGE vokal. Jeg er lidt i tvivl om hvilken rolle evalueringsarsarket har? Det stammer fra et andet forløb. Hvordan skal det tænkes ind?
 • Hvordan gik forløbet, og hvordan kan det forbedres?
 • Kan forløbet knyttes bedre sammen med elevernes verden? Hvorfor skal man kunne stave rigtigt? Hvilken betydning har det i verden/virkeligheden? Fx ved at give eksempler på vellykket og mislykket kommunikation...

 

 

5. Ældre litteratur og Puppet Pals (app), to 3. klasser:

 

 • Mål: det er meget fint at I både arbejder med personkarakteristik og det æstetiske niveau dvs. romanernes sprog. Denne sprogbrug behøver vel ikke være korrekt (som I skriver under tegn) hvis blot den er i overenstemmelse med den litterære figur (Orla i Orla Frøsnapper bander jo stygt fx), eller hvad mener I i denne sammenhæng med korrekt?
 • Prøv at uddybe de erfaringer I har gjort jer. Hvorfor er det fx vigtigt at få læse drejebøgerne igennem?
 • Hvilken faglig rolle spiller drejebøgerne, og fremstilles de også på iPad'en? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Tilføjer it noget til jeres forløb som I ikke kunne opnå på 'traditionel' vis? Prøv at uddybe dette. Ligger der fx nogle kvaliteter gemt som: mulighed for differentiering? Faglig fordybelse? Organisering af samarbejdet mellem elevene i grupper (hvorfor er det godt at arbejder i grupper, og hvad kan eleverne lære af det?)
 • Sprænger I rammerne for mulighederne i Puppet Pals? Hvis ja, hvordan kan iPad'en så ellers bruges til at filme og skildre de litterære figurer?
   

 

Alle grupper præsenterer deres overvejelser og forbedrede undervisningsforløb i plenum i den sidste time. Findes der digitale elevprodukter fra ovenstående forløb, må de meget gerne indgå i fremlæggelserne som eksempler.

 

Redigeret af Rasmus Fink Lorentzen
Webmaster: Rasmus Fink Lorentzen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.rasmus-fink-lorentzen.dk/main/seminariet/ipadiodder2012/
danskiindskolingen/index.php
SmartSite Publisher