Rasmus Fink Lorentzen
| Hjem | Tekster | Ph.d. | Oplæg/slides | Undervisning | Forskning | Musik | CV | Kontakt | Links |
Litteraturliste Fællesfag
Video
Prezi's
Udviklingsarbejde
Interaktive assistenter
Kompetencer i dansk
Multimodale tekster
Tekstanalyse
Filmanalyse
Oplæsning
Lav en hjemmeside
iPad i Odder 2012
Dansk i indskolingen
Dansk på mellemtrinnet
Dansk i udskolingen
Kursus 2011/12
Multimodale studieprodukter
SOME

Dansk på mellemtrinnet

Undervisningsplaner: Dansk på mellemtrinnet.

Procesdag for danskfaggrupperne i Odder Kommune 29.02.12. Fagligt boost-kusus del 2.

Skrevet af Rasmus.

 

1. Boganmeldelser og læselyst/læseforståelse, 4. klasse

 • Meget spændende at litteraturarbejdet indgår i en kommunikativ sammenhæng.
 • Eleverne bliver undervist i hvordan man formidler et budskab til modtager. Hvem er modtager i denne sammenhæng? Læreren, eleverne selv, forældre, andre elever på skolen? Hvordan kan man kvalificere det autentiske aspekt her? (Tænk på de fire it-didaktiske principper) (OK, jeg kan nu se modtagere er andre elever - men kan man så arbejde med hvilken type af elever fx drenge, piger, inddeling i emner, genre, sværhedsgrad etc.?)
 • Tegn. Har kan I finde endnu flere relevante tegn at kigge efter: Eleverne skal fx blive bedre til læseforståelse - hvordan skal læreren kunne vurdere det?
 • Hvilken rolle spiller QR-koderne og deres placering i PLC? Har det noget med motivation og læselyst at gøre?
 • Godt at I indtænker princippet om faglighed.
 • Hvor I processen skal eleverne hjælpe hinanden med det tekniske? Fint at I inddrager dem her.
 • Forløbet er meget eksemplarisk. Men I kan udnytte mulighederne for at arbejde med elevernes refleksion over både mundtlig formidling og kvaliteten af anmeldelsen endnu mere! Det kan fx gøres ved at se anmeldelserne sammen og diskutere dem. Prøv at opstille nogle faglige vurderingskriterier som eleverne skal kende forud for en sådan diskussion. Relater dem gerne til fælles mål.

 

2. Reklamer, 4. klassetrin

 • Forløbet er spændende idet det giver mulighed for at eleverne skal være produktive og selv vælge hvad de vil reklamere for.
 • Hvorfor arbejder I kun med trykte reklamer? Med teknologien i undervisningen (og internettet) er der adgang til filmiske reklamer. Med iPad'en kan eleverne i den produktive fase måske også filme egne reklamer? Hvad er i det hele taget forskellen på trykte og levende billeder i reklamer i et fagligt perspektiv?
 • Både Keynote og Poster er flotte at arbejde med, begge er dog skabelonbaserede. Kan de rummer elevernes ideer? Og hvis ikke, hvordan kan eleverne så få indflydelse på udtryksformen, dvs. indgå som didaktiske designere?
 • Det autentiske i 'autentisk kommunikation' består i at formidle et budskab til nogen som ikke kender det i forvejen og som er oprigtigt interesseret i kende det. Det er måske svært at realisere i et 'kunstigt' reklameforløb. Kan man udtænke en mere realistisk kommunikationssituation - har skolen fx behov for elevfremstilede reklamer, boden, biblioteket, elevrådet, den lokale avis, en forældre i klassen etc???

(Bogen Faktiske tekster, 2011, Hans Reitzels Forlag, rummer i øvrigt et godt kapitel om reklameanalyse)

 

3. Lyrikforløb, Hundslund Skole

 

 • Forløbet er så vidt jeg kan se ikke færdigplanlagt. Hvordan skal det evalueres?
 • Hvordan er kommunikationssituationen: hvem henvender de digte eleverne skal producere, sig til? Hvordan motiveres eleverne til at skrive digte (som typisk er en vanskelig og fremmed genre for mange)? Indgår internettet som adgang til inspiration (adgang til inspirerende oplæsning og spoken word m.m.)?
 • Indgår iPad'en som hjælpemiddel når de skal lave tankekort? Kan den det - for så kan man bagefter dele tankekortene med alle eleverne!
 • Der kan komme nogle flotte elevproduktioner ud af dette her. Hvor skal de placeres?
 • Hvordan er undervisningsdifferentiering tænk ind i forløbet?

 

4. Dansk i mellemtrinsgruppe, fem specialklasseelever, emne: identitet

 

 • Det er et fint forløb. Målet om en øget bevidsthed om identitetsudvikling er dog et almendidaktisk mål (hvilket jo er helt fint og relevant!). Kan det danskfaglige også tænkes ind? - velvidende at I har nogle elever med særlige forudsætninger. Fx indgår der er kommunikativt aspekt i fremlæggelserne. Her kunne man måske opstille nogle danskfaglige kriterier? Prøv at definere dem og går dem til en del af målet.
 • Tegn: Prøv at definere de konkrete tegn I vil kigge efter hos eleverne.
 • Hvilke forestillinger har I om det produkt eleverne skal lave? Hvorfor er iPad'en vigtig for dette?
 • Prøv at tænke de fire principper for it-didaktik ind. Hvor kan I få øje på dem? Hvor kan I ikke?
 • Kan forløbet udvikles/forandres/forbedres næste gang?
 • Spiller elevernes uformelle læringsstrategier en rolle i forløbet?

 

5. It-didaktik, Danfoss Universe, Parkvejens Skole

 

 • Rigtig god idé at lave et produkt som fortæller om jeres fælles tur og oplevelse.
 • Formidlingsdelen ligger ikke fast endnu, kan jeg se. I forestiller jer Keynote og Book Creator. Hvad tror I eleverne ville vælge hvis de blev inddraget her (eleven som didaktiske designer)? Kunne det fx være en film, Puppet Pals, en tegneserie.... (bare idéer)
 • Da I alligevel er på tur, kunne iPad'en måske inddrages til begregning af afstand og rute samt andre oplysninger om DK fra kort og Google Maps? Måske designe en opgave her som også skal formidles til de andre elever bagefter (danskfagligt aspekt).
 • Fagligt har I er fokus på det mundtlige sprog. Det vil derfor være oplagt at forsøge at fange det med iMovie el. Puppet Pals eller speak i Book Creator.
 • Jeg synes de tegn I skal kigge efter skal hænge mere sammen med målet om elevernes forståelse. Ergo vil det være relevant at kigge efter tegn hvor de demonstrerer forståelse både i deres mundtlig formidling og i produkterne i det hele taget (dvs. tydeliggøre fagligheden).
 • Prøv at tænke på hvor differentiering evt. finder sted.
 • Hvor lærer eleverne noget i fællesskab (kollaborativ læring)?
 • Har I nogle produkter, vil vi gerne se dem, tak:-)

 

 

Alle grupper præsenterer deres overvejelser og forbedrede undervisningsforløb i plenum i den sidste time. Findes der digitale elevprodukter fra ovenstående forløb, må de meget gerne indgå i fremlæggelserne som eksempler.

Publiceret: 07-03-2012

Publiceret: 07-03-2012

Publiceret: 07-03-2012

Publiceret: 07-03-2012

Publiceret: 07-03-2012

Redigeret af Rasmus Fink Lorentzen
Webmaster: Rasmus Fink Lorentzen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.rasmus-fink-lorentzen.dk/main/seminariet/ipadiodder2012/
danskpaamellemtrinnet/index.php
SmartSite Publisher