Rasmus Fink Lorentzen
| Hjem | Tekster | Ph.d. | Oplæg/slides | Undervisning | Forskning | Musik | CV | Kontakt | Links |
Kompetencer i dansk
Speciale om litteratur og kompetencer
Om værket mellem original og kopi
Roland Barthes, forfatter til Don Quixote?
Dannelse og kompetencer i danskfaget
Hvad skal vi bruge litteraturen til?
Danskfagets litteraturteori og læseropfattelse gennem et århundrede
Tekstbegreber og læserpositioner i de læserorienterede litteraturteorier
Om 90'ernes kortprosa i danskundervisningen
Elevers litteraturfortolkning omsat til multimodale udtryk - en undersøgelse af en 7. klasses arbejde med it og æstetik
Litteraturpædagogik og nye medier, delrapport juni 2011
Elevers litteraturfortolkning omsat til multimodale udtryk - undersøgelse 2012
Tablets i Odder - rapport
Andre tekster...

Om værket mellem original og kopi

Opgave fra DPU 2005 der handler om værkbegrebets udvikling. Teksten tager udgangspunkt i Walther Benjamins berømte essay fra 1936 om aurabegrebet og de moderne reproduktionsformer og sammenligner Benjamins værkbegreb med andre definitioner. Herefter diskuterer opgaven bl.a. forholdet mellem intertekstualitet, kopi og originalitet i moderne værker.
25 sider.

Publiceret: 28-10-2008

Redigeret af Rasmus Fink Lorentzen
Webmaster: Rasmus Fink Lorentzen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.rasmus-fink-lorentzen.dk/main/tekster/andreopgaver/
index.php
SmartSite Publisher