Rasmus Fink Lorentzen
| Hjem | Tekster | Ph.d. | Oplæg/slides | Undervisning | Forskning | Musik | CV | Kontakt | Links |
Kompetencer i dansk
Speciale om litteratur og kompetencer
Om værket mellem original og kopi
Roland Barthes, forfatter til Don Quixote?
Dannelse og kompetencer i danskfaget
Hvad skal vi bruge litteraturen til?
Danskfagets litteraturteori og læseropfattelse gennem et århundrede
Tekstbegreber og læserpositioner i de læserorienterede litteraturteorier
Om 90'ernes kortprosa i danskundervisningen
Elevers litteraturfortolkning omsat til multimodale udtryk - en undersøgelse af en 7. klasses arbejde med it og æstetik
Litteraturpædagogik og nye medier, delrapport juni 2011
Elevers litteraturfortolkning omsat til multimodale udtryk - undersøgelse 2012
Tablets i Odder - rapport
Andre tekster...

Danskfagets litteraturteori og læseropfattelse gennem et århundrede

Teksten giver et overblik over udviklingen i danskfagets læseropfattelser gennem de sidste hundrede år: fra Vilhelms Andersens lydige disciple ved det 20. århundredes begyndelse, over nykritikkens autonome tekstbegreb og strukturteori i 1960'erne til Stanley Fishs subjektive læsere i det frie fortolkningsfælleskab ved århundredets slutning.

De forskellige teoretiske positioner sammenholdes med udviklingen i fagsynet i loven: Fra Bekendtgørelsen af 1904 til nutidens Fælles Mål.

 

Opgave fra DPU 2004. 19 s.

Publiceret: 31-10-2008

Redigeret af Rasmus Fink Lorentzen
Webmaster: Rasmus Fink Lorentzen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.rasmus-fink-lorentzen.dk/main/tekster/danskfagetslitteraturteorioglaeseropfattelsegennemetaarhundrede/
index.php
SmartSite Publisher