Rasmus Fink Lorentzen
| Hjem | Tekster | Ph.d. | Oplæg/slides | Undervisning | Forskning | Musik | CV | Kontakt | Links |
Kompetencer i dansk
Speciale om litteratur og kompetencer
Om værket mellem original og kopi
Roland Barthes, forfatter til Don Quixote?
Dannelse og kompetencer i danskfaget
Hvad skal vi bruge litteraturen til?
Danskfagets litteraturteori og læseropfattelse gennem et århundrede
Tekstbegreber og læserpositioner i de læserorienterede litteraturteorier
Om 90'ernes kortprosa i danskundervisningen
Elevers litteraturfortolkning omsat til multimodale udtryk - en undersøgelse af en 7. klasses arbejde med it og æstetik
Litteraturpædagogik og nye medier, delrapport juni 2011
Elevers litteraturfortolkning omsat til multimodale udtryk - undersøgelse 2012
Tablets i Odder - rapport
Andre tekster...

Hvad skal vi bruge litteraturen til?

Hvad skal vi med skønlitteraturen i danskfaget? For de fleste er det selvindlysende. Netop derfor stiller jeg spørgsmålet: hvad skal skønlitteraturen egentlig bruges til, og hvorfor indtager den en særlig position i forhold til skole, dannelse og samfund?

Jeg forsøger at se problemstillingen i et kompetenceperspektiv og giver eksplicitte grunde til litteraturundervisningen i skolen i dag.

Skrevet i 2005 som opgave på DPU, 19 sider.

Publiceret: 31-10-2008

Redigeret af Rasmus Fink Lorentzen
Webmaster: Rasmus Fink Lorentzen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.rasmus-fink-lorentzen.dk/main/tekster/hvadskalvimedlitteraturen_/
index.php
SmartSite Publisher