Rasmus Fink Lorentzen
| Hjem | Tekster | Ph.d. | Oplæg/slides | Undervisning | Forskning | Musik | CV | Kontakt | Links |
Kompetencer i dansk
Speciale om litteratur og kompetencer
Om værket mellem original og kopi
Roland Barthes, forfatter til Don Quixote?
Dannelse og kompetencer i danskfaget
Hvad skal vi bruge litteraturen til?
Danskfagets litteraturteori og læseropfattelse gennem et århundrede
Tekstbegreber og læserpositioner i de læserorienterede litteraturteorier
Om 90'ernes kortprosa i danskundervisningen
Elevers litteraturfortolkning omsat til multimodale udtryk - en undersøgelse af en 7. klasses arbejde med it og æstetik
Litteraturpædagogik og nye medier, delrapport juni 2011
Elevers litteraturfortolkning omsat til multimodale udtryk - undersøgelse 2012
Tablets i Odder - rapport
Andre tekster...

Tekster

Denne side består af tekster som jeg har skrevet. Tanken er at vidensdeling er godt! Derfor fungerer denne side som en frit tilgængelig database: Hvis du finder noget som er interessant, kan du uden videre downloade det.

 

Teksterne har alle relation til danskfaget, men ud fra forskellige vinkler. Du kan bl.a. finde mit speciale fra DPU som handler om kompetenceudvikling i mødet med fiktionstekster. Heri argumenterer jeg for at litteraturlæsningen i danskfaget kan begrundes i forhold til det senmoderne samfund og dets særlige udfordringer, og at en kompetenceorienteret undervisning på denne baggrund kan bidrage til en moderne dannelse.

 

De øvrige tekster er også universitetsopgaver med hver deres faglige vinkel. De handler bl.a. om litteraturteori og læserroller i danskfaget, værk- og aurabegrebet i moderne tekster, Roland Barthes og Jorge Luis Borges og endelig er der lidt mere om dannelse og kompetencer i det senmoderne.

 

Jeg er også medforfatter til bogen Kompetencer i dansk (Gyldendal 2009). Bogen har sin egen hjemmeside på www.kompetenceridansk.dk. Se også menupunktet til venstre for en præsentation.

Redigeret af Rasmus Fink Lorentzen
Webmaster: Rasmus Fink Lorentzen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.rasmus-fink-lorentzen.dk/main/tekster/index.php
SmartSite Publisher