Rasmus Fink Lorentzen
| Hjem | Tekster | Ph.d. | Oplæg/slides | Undervisning | Forskning | Musik | CV | Kontakt | Links |
Kompetencer i dansk
Speciale om litteratur og kompetencer
Om værket mellem original og kopi
Roland Barthes, forfatter til Don Quixote?
Dannelse og kompetencer i danskfaget
Hvad skal vi bruge litteraturen til?
Danskfagets litteraturteori og læseropfattelse gennem et århundrede
Tekstbegreber og læserpositioner i de læserorienterede litteraturteorier
Om 90'ernes kortprosa i danskundervisningen
Elevers litteraturfortolkning omsat til multimodale udtryk - en undersøgelse af en 7. klasses arbejde med it og æstetik
Litteraturpædagogik og nye medier, delrapport juni 2011
Elevers litteraturfortolkning omsat til multimodale udtryk - undersøgelse 2012
Tablets i Odder - rapport
Andre tekster...

Kompetencer i dansk

Kompetencer i dansk, Gyldendal 2009

Kompetencer i dansk, Gyldendal 2009

Kompetencer i dansk (Gyldendal 2009) forsøger at begrunde danskfaget ud fra de udfordringer børn og unge står overfor i dagens senmoderne samfund. Hvad skal de lære og hvorfor? I bogen giver vi et samlet bud på at (gen)tænke faget på en meningsfuld og sammenhængende måde og introducerer vores model kompetencehjulet.

 

Bogen er skrevet af:

Jeppe Bundsgaard, Eva Terese Christiansen, Sanne Harder Flamant, Thorkild Hanghøj, Rasmus Fink Lorentzen, Karen Monrad, Betina Poulsen og Helle Rørbech

Redigeret af Rasmus Fink Lorentzen
Webmaster: Rasmus Fink Lorentzen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.rasmus-fink-lorentzen.dk/main/tekster/kompetenceridansk/
index.php
SmartSite Publisher