Rasmus Fink Lorentzen
| Hjem | Tekster | Ph.d. | Oplæg/slides | Undervisning | Forskning | Musik | CV | Kontakt | Links |
Kompetencer i dansk
Speciale om litteratur og kompetencer
Om værket mellem original og kopi
Roland Barthes, forfatter til Don Quixote?
Dannelse og kompetencer i danskfaget
Hvad skal vi bruge litteraturen til?
Danskfagets litteraturteori og læseropfattelse gennem et århundrede
Tekstbegreber og læserpositioner i de læserorienterede litteraturteorier
Om 90'ernes kortprosa i danskundervisningen
Elevers litteraturfortolkning omsat til multimodale udtryk - en undersøgelse af en 7. klasses arbejde med it og æstetik
Litteraturpædagogik og nye medier, delrapport juni 2011
Elevers litteraturfortolkning omsat til multimodale udtryk - undersøgelse 2012
Tablets i Odder - rapport
Andre tekster...

Om 90'ernes kortprosa i danskundervisningen

Dette er min bacheloropgave i dansk fra min læreruddannelse. Den handler om 90'ernes kortprosa. Opgaven giver en karakteristik af kortprosaen som en særegen genre i det senmoderne samfund, og den diskuterer og kommer med argumenter for at genren repræsenteres i danskundervisningen. Omdrejningspunktet i opgaven er en udførlig analyse af Solvej Balles fortælling '§4' fra bogen Ifølge loven fra 1993.

 

Skrevet i 2002, 26 sider.

Publiceret: 23-03-2009

Redigeret af Rasmus Fink Lorentzen
Webmaster: Rasmus Fink Lorentzen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.rasmus-fink-lorentzen.dk/main/tekster/om90__erneskortprosaidanskundervisningen/
index.php
SmartSite Publisher