Rasmus Fink Lorentzen
| Hjem | Tekster | Ph.d. | Oplæg/slides | Undervisning | Forskning | Musik | CV | Kontakt | Links |
Kompetencer i dansk
Speciale om litteratur og kompetencer
Om værket mellem original og kopi
Roland Barthes, forfatter til Don Quixote?
Dannelse og kompetencer i danskfaget
Hvad skal vi bruge litteraturen til?
Danskfagets litteraturteori og læseropfattelse gennem et århundrede
Tekstbegreber og læserpositioner i de læserorienterede litteraturteorier
Om 90'ernes kortprosa i danskundervisningen
Elevers litteraturfortolkning omsat til multimodale udtryk - en undersøgelse af en 7. klasses arbejde med it og æstetik
Litteraturpædagogik og nye medier, delrapport juni 2011
Elevers litteraturfortolkning omsat til multimodale udtryk - undersøgelse 2012
Tablets i Odder - rapport
Andre tekster...

Speciale om litteratur og kompetencer

Foto: Rasmus Fink Lorentzen

Foto: Rasmus Fink Lorentzen

Speciale fra DPU 2006. Specialet indeholder en fænomenologisk undersøgelse af en række kompetencer. Tesen er at disse kompetencer kan udvikles når læseren møder fiktive tekster i undervisningen. Gennem en række eksempler kortlægges kompetencerne, og jeg diskuterer hvordan det fiktives særlige egenskaber kan gøre det muligt at udvikle kompetencerne refleksivt. Kompetencetilgangen ses i et overordnet didaktisk perspektiv i forhold til det senmoderne samfund som bl.a. beskrives vha. sociologen Anthony Giddens. 97 sider inkl. summary.

Publiceret: 27-10-2008

Redigeret af Rasmus Fink Lorentzen
Webmaster: Rasmus Fink Lorentzen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.rasmus-fink-lorentzen.dk/main/tekster/specialepaadpu/
index.php
SmartSite Publisher