Rasmus Fink Lorentzen
| Hjem | Tekster | Ph.d. | Oplæg/slides | Undervisning | Forskning | Musik | CV | Kontakt | Links |
Blog

Velkommen!

Jeg er cand. pæd., ph.d. og ansat som lektor i dansk ved VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus.

 

Mit forskningsområde er integration af it-didaktik i skolens fag og udvikling af lærerkompetencer. Gennem mit ph.d.-studie har jeg undersøgt udviklende og hæmmende faktorer i forbindelse med læreres integration af progressiv undervisning med it i danskfaget via en række dybdegående klasserumsstudier. P.t. arbejder jeg med forskningsprojekter om kodning (med det visuelle programmeringssprog Scratch) i flere fag, computational thinking samt begrebet digital literacy. Metodologisk er jeg optaget af design-based research og forholdet mellem forsker og aktører i klasserummet samt grounded theory. Analytisk arbejder jeg blandt andet ud fra en virksomhedsteoritisk tilgang og anlægger et dialektisk blik på forholdet mellem aktører på skoler herunder lærere, elever, teknologi, ledelse, faglige fællesskaber og kulturhistoriske traditioner.

 

Formålet med dette site er at dele erfaringer og viden om dansk med andre. Derudover prøver jeg at holde styr på de ting jeg arbejder med! Derfor kan du finde faglige tekster som jeg har skrevet, studieplaner, video og oplæg. 

 

Endelig fungerer sitet som en platform for mine studerende på læreruddannelsen. Som led i arbejdet med multimedier i dansk kan de logge sig ind på deres egne hjemmesider fra undervisningen.
 

 

 

Foto: Steffen T. Nielsen

Redigeret af Rasmus Fink Lorentzen
Webmaster: Rasmus Fink Lorentzen
Sidst opdateret: 21-07-2018
Denne sides adresse: www.rasmus-fink-lorentzen.dk/main/top/index.php
SmartSite Publisher